לאומנות ותחביבים

שמן פשתן מזוקק –נטול אלקלי

שמן פשתן מבושל

תחמוצות ברזל וכרום (אוקסידים)

תחמוצת טיטן (TIO2)

ליטופון

טרפנטין עץ

טרפנטין ללא ריח

פיגמנטים אורגניים

פיגמנטים פרלסנטיים – אפקט פנינה

גליטרים

משחות פיגמנט

שרפים אקריליים

פיגמנטים פלורסצנטיים

שללק

בייץ אגוז

המכירה בשקים, חביות ופחים של 18 ליטר בלבד.